Coachingsproducten
Basiscoaching, Periodieke coaching & One issue coaching

De onderstaande coachingsproducten vormen de basisblokken voor mijn coaching. Hoe een traject er definitief uit komt te zien is totaal afhankelijk van de behoefte van de ondernemer. 

Basiscoaching


Ondernemer krachtiger maken, koers bepalen, onderneming op snelheid brengen.

Het uitgangspunt van 'Basiscoaching' is de combinatie van persoonlijke (ondernemers) ontwikkeling en zakelijke (ondernemings) ontwikkeling. 

Ik ga jou als ondernemer coachen om (nog) beter in je kracht te komen (persoonlijke ontwikkeling). Vanuit die kracht (meer overzicht, hogere effectiviteit etc.) ga ik je coachen op het maken van de beste keuzes met betrekking tot doelstellingen en de weg daar naartoe (zakelijke ontwikkeling).

Dit doen we in een traject van 4 tot 8 sessies.  

Periodieke coaching

Op koers blijven en snelheid behouden.

Het doel van 'Periodieke coaching' is om jou als ondernemer een structurele ondersteuning te bieden in je ondernemerschap. 

Ik ben  een sparringpartner, spiegel en vooral coach van de ondernemer in de zeilwedstrijd van zijn leven. Dit is een logische aanvulling op 'Basiscoaching'. Vaak werken we met een dashboard op één A4 om harde en zachte doelstellingen te monitoren. 

Periodieke coaching bestaat uit een maandelijkse of  2-maandelijkse coachingsessie van gemiddeld twee uur. 


One issue coaching

Coachen op speficieke issues.

Het doel van 'One issue coaching' om jou als ondernemer te coachen op specifieke issues. 

Voorbeelden:

  • Ondernemer wil in twee sessie werken aan één specifiek issue
  • Ondernemer wil op afroep kunnen sparren over concrete onderwerpen: een business case, hoe om te gaan met een specifieke situatie etc.                          

Het tarief is € 125/uur