Visie op ondernemerscoaching en ondernemen
Mijn aanpak: grondig, hands on, confronterend en empatisch -  gericht op de groei van de ondernemer en onderneming

Visie op ondernemerscoaching

Na het begeleiden van talloze mensen, het lezen van meters relevante vakliteratuur, het volgen van diverse coachingsopleidingen en relevante aanvullende opleidingen en workshops én gebaseerd op vele jaren ondernemerservaring en coachen, kom ik tot de volgende punten om mijn visie en aanpak op ondernemerscoaching te verhelderen:

  • De kracht van de ondernemer is de bron van de groei van de onderneming.
  • De persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer loopt voor op die van de onderneming.
  • De ondernemer neemt volle verantwoordelijkheid voor zichzelf en de onderneming.
  • In coaching zijn er geen quick fixes: die heeft de ondernemer zelf al bedacht en geïmplementeerd.
  • De basis van mijn coaching is 'oplossingsgericht coachen met de grote C'. Coachen met de grote C is coachen in de diepere lagen onder gedrag, vooral op het niveau van waarden en overtuigingen. Het werken op deze diepere niveaus resulteert in fundamentele veranderingen. Coachen met de kleine c is coachen op gedrag!
  • De aanpak is analytisch en gestructureerd en tegelijkertijd gekoppeld aan intuïtie en 'empathisch schuren'.
  • Bronnen voor onze coaching zijn o.a. het model van logische niveaus van Bateson / Dilts, oplossingsgericht coachen, NLP, de drijfverentheorie van Claire Graves en het werk van Eckhart Tolle.
  • Een langdurige relatie tussen ondernemer en coach is de beste manier om koers en vaart te houden. 

Visie op ondernemen

  • De kern van ondernemen is steeds de beste keuzes te maken en aan deze keuzes vast te houden.
  • Een krachtige ondernemer laat zich continue uitdagen om een betere ondernemer te worden.