Waarde van ondernemerscoaching
De benefits van ondernemerscoaching

De waarde van ondernemerscoaching

Mijn coachees ervaren de volgende benefits van ondernemerscoaching:

  • Een sterkere richting en focus.
  • Meer sturen op grote lijnen i.p.v. verzanden in details.
  • Het maken van betere keuzes door beter overzicht van het speelveld.
  • Het ervaren van meer opties.
  • Toegenomen zelfkennis, bewustzijn van eigen handelen.
  • Groter vermogen om met anderen om te gaan en invloed uit te oefenen.
  • Meer motivatie.
  • Verbeterde persoonlijke effectiviteit.
  • Verbeterde veerkracht, bijvoorbeeld beter in staat zijn om met veranderingen om te gaan.
  • Stoom afblazen!